Siedziba Spółki

Art-Code Spółka z o.o.
ul. św Jana Nepomucena 13 lok. U7
37-700 Przemyśl
NIP 7952535433
REGON: 363568765

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000598633
Kapitał zakładowy 20 000,00 PLN
opłacony w całości

Biuro i obsługa Klientów

Art-Code Spółka z o.o.
ul. św Jana Nepomucena 13 lok. U7
37-700 Przemyśl

Tel.: +48 508299813, +48 16-6729766

mBank S.A. O/Przemyśl
45 1140 2004 0000 3202 7602 9445

biuro@art-code.com.pl

Formularz kontaktowy